Publicat per

PAC1: Disseny Universal

PAC1: Disseny Universal

L’espai que he escollit per la primera activitat de l’assignatura de Disseny centrat en les persones és el meu lloc de treball.…
Debatcontributions 0el PAC1: Disseny Universal
L’espai que he escollit per la primera activitat de l’assignatura de Disseny centrat en les persones és el meu…

Debat0el PAC1: Disseny Universal