Publicat per

Pràctica 1: Procés, mètodes i espai personal

Publicat per

Pràctica 1: Procés, mètodes i espai personal

Com ja vaig introduir en la entrada anterior de Folio l’espai que vaig triar va ser una habitació de la meva casa,…
Com ja vaig introduir en la entrada anterior de Folio l’espai que vaig triar va ser una habitació de…

Com ja vaig introduir en la entrada anterior de Folio l’espai que vaig triar va ser una habitació de la meva casa, i ara per aquesta pràctica he triat l’activitat que més faig en l’habitació, que és estudiar i preparar els treballs per la carrera. És un espai bastant ample amb una taula de vidre que és on es troba el portàtil, les llibretes i els bolígrafs, retoladors que utilitzo per fer els apunts per estudiar i preparar les activitats, al costat de la taula hi ha uns petits calaixos amb rodes on es troba la impressora, i per descomptat es troba la cadira on estic asseguda mentre estic treballant.

El plànol a mà alçada que presento és a escala 5/100 ja que crec que era l’escala més adient en aquest cas, ja que són mesures més petites que no pas si fos en un espai obert., aquí seguit adjunto el plànol amb l’esbós de l’espai que ocupa la meva activitat, dins del plànol es troben les mesures proporcionals amb l’escala emprada

.

 

Debat0el Pràctica 1: Procés, mètodes i espai personal

No hi ha comentaris.